SATİRİK

SATİRİK – KOMİK Satirik və komik əsərlərdən isə mütləq müsbət qəhrəman istəmək məncə, doğru olmaz (M.İbrahimov).

SATİRA
SAVADLI

Digər lüğətlərdə