SAXTA

SAXTA – ƏSİL Onu mən bilmərrə boynumdan ataram, deyərəm kəbin saxtadır (Ə.Haqverdiyev); Döyüşçü, əsil döyüşçü olmaq lazımdır (S.Vəliyev).

SAĞLIQ
SAXTAKAR

Digər lüğətlərdə