SAY

SAY I is. qram. Əşyanın miqdar və sırasını bildirən nitq hissəsi.

SAY II is.Miqdar, kəmiyyət. Çənlibeldə dəlilərin sayı gün-gündən artırdı (“Koroğlu”).

SAY III is. Dənizdə və ya çayda dayaz yer. Gözlərimə görünməsin; Göy dəryalar saya kimi (R.Rza).

SAY IV sif. Tanınmış, məşhur. O çox say kişidir, kənddə hamı ona hörmət edir.

SAY V f. Hesablama. Qoyunları sayıb Əhmədə təhvil verin.

SATAŞMAQ
SAYƏ

Значение слова в других словарях