SAZ

SAZ I is. mus. Simli xalq musiqi aləti. Sinəsində telli sazı; Aşıqlar söz qoşub gəlir (S.Rüstəm).

SAZ II sif. Kefi kök. Ağıldan, noxsandan, kamaldan azam; Haçan olsa Göy aşıqdan mən sazam (Aşıq Ələsgər).

SAYMAQ
SƏDƏF

Значение слова в других словарях