SAZ

Farsca saxtən feilinin əsasıdır, “düzəldən”, “yaradan”, “təmir edən” deməkdir: saatsaz və s. Saz həm də çalğı alətinin adıdır (sazandə..). Sözün bir mənası da “razılaşma” deməkdir: saziş. Dördüncü məna “sağlam” anlamına uyğun gəlir: kefi saz olmaq... (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SAYMAQ
SAZAQ

Значение слова в других словарях