SE

“S” hərfinin və bu hərflə işarə olunan samitin adı.
SAZLIQ
SEÁNS

Значение слова в других словарях