SEGAH

is. [ fars. ] mus. Azərbaycan klassik muğamlarından birinin adı. Məclisin dalından kamança səsi eşidilir.
Kamança segah çalır. Ə.Haqverdiyev.
Dodaqaltı segah deyən qoca bənnalar; Sal daşlardan təməl qoyur, divar hörürdü. Ə.Cəmil.

2. tar. Orta əsrlərdə Qərbi Avropada: eyni sənətlə məşğul olan şəhər sənətkarlarının təşkilatı.
SEÇMƏK
SEHR

Digər lüğətlərdə