SEHRLİ

sif.
1. Ovsunlu, ovsunlanmış, sehrlənmiş (nağıllarda). Sehrli xalat. Sehrli papaq.
// məc. Əsrarəngiz, fantastik, sanki xəyal aləmində cərəyan edən.
[Sənubər] layihəni unudub dumanlı, sehrli bir aləmlə qovuşdu, xəyallarla əlləşməyə başladı. B.Bayramov.
[Teymur:] Göstər bizə o sehrli çeşməni. M.Seyidzadə.

2. məc. Füsunkar, valehedici, cazibədar.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • SEHRLİ SEHRLİ Çox dərdləri bilən həkim; Dedi: əgər sehrli nar; Yesə, bu xəstə sağalar (M.Seyidzadə); TİLSİMLİ [Şahlar] həmin nağılın qəhrəmanı insana əbədi h
  • SEHRLİ cadulu — ovsunlu — tilsimli

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • SEHRLİ SEHRLİ – ADİ Xan, Eloğlunun bir sehrli tütəyi var (A.Şaiq); Əsərdə adi hadisələr təsvir olunmuşdur
SEHRLƏNMƏK
SEX

Digər lüğətlərdə