SEHRLİ

s. magical; magic; bewitching, enchanting; ~ üzük magic ring; ~ lampa magic lamp; ~ səslər magic / bewitching sounds; ~ gözəllik enchanting beauty; ~ nağıl fairy tale; ~ aləm magic kingdom

SEHRLƏTMƏK
SEX

Digər lüğətlərdə