SEHRLİ

волшебный, магический
SEHRBAZLIQ
SEX

Digər lüğətlərdə