SEKRÉT

[ lat. secretus – ayrılmış] fiziol. İnsan və heyvan bədənində vəzilərin hazırladığı maddə (mədə şirəsi, tüpürcək və s.).
SEKRÉSİYA
SEKRETÉR

Значение слова в других словарях