SEKS

is. [ lat. ] Kişi və qadın arasında fiziki yaxınlıq.
SEKRETÉR
SÉKSİYA

Значение слова в других словарях