SEL

I
(Hamamlı)
dərz, küləş, ot və s. daşımaq üçün iri araba. – Otu, küləşi selə yığıf aparırıx
II
(Balakən)
paltar qurutmaq üçün kəndir
III
(Balakən)
tələnin bərkidildiyi ağac. – Cələnin seli qırılıp
SEKİ
SELAF

Значение слова в других словарях