SELBASAR

is. Sel suyu ilə sulanan yerlər, selin basdığı yerlər.
SELAB
SELÉKSİYA

Digər lüğətlərdə