SELİNTİ

is.
1. Selin yuyub apardığı yer, selin yatağı, selin açdığı yol.
Selinti yerlərin və çayların üstündən yeni düzülən körpülər keçirilirdi. S.Rəhimov.

2. Selin özü ilə gətirdiyi ağac, kol, kötük, çör-çöp və s.

Этимология

  • SELİNTİ Sel isimdir -inti şəkilçisi isə isimlərə artırılmır. Güman edirəm ki, söz selinti yox, sellənti (tullantı qəlibi üzrə) kimi olub, sonra dəyişmələrə mə
SELİKVARİ
SELİYƏOXŞAR

Значение слова в других словарях