SEMÁNTİKA

[ yun. semanticos – anladan] dilç.
1. Sözün, ifadənin, qrammatik formanın mənası.
2. bax semasiologiya.
SEMANTİ́K
SEMASİOLÓGİYA

Значение слова в других словарях