SENSUALİ́ZM

[ lat. sensus – duyğu] Duyğunun idrakın yeganə mənbəyi olduğunu iddia edən fəlsəfi cərəyan.
SENSUALİ́ST
SENT

Значение слова в других словарях