SEX

[ alm. seche]
1. Sənaye müəssisəsinin, istehsal prosesinin müəyyən sahəsilə məşğul olan şöbəsi. Sex ustası.
[Lövhədə] …hər sexin gündəlik işləri haqqında məlumat yazılıb asılırdı. Ə.Sadıq.
Neçə gün idi ki, onların zavodu yeni bir sexi işə salmağa hazırlaşırdı. H.Seyidbəyli.

// Belə şöbənin yerləşdiyi bina.
Ehtiyat xala … ipək fabrikində, boyaq-naxış sexində çalışırdı. Mir Cəlal.

SEHRLİ
SEKÁM

Digər lüğətlərdə