SFERİK

sif. [ yun. ] Kürəşəkilli, kürəyəbənzər, yuvarlaq.
SFERA
SFİNKS

Digər lüğətlərdə