SFERİK

sif. [ yun. ] Kürəşəkilli, kürəyəbənzər, yuvarlaq.
SFERA
SFİNKS

Значение слова в других словарях