is. Musiqi qamması notlarının yeddincisi.
SIZMAQ
SİAM

Digər lüğətlərdə