SİBO

is. Çində yaşayan xalq.
SİANİD
SİCİLLƏMƏ

Digər lüğətlərdə