SİDİK

сущ. цвар, чухь, кьери яд; // цварадин (мес. ни, кисе).
SİÇOVUL
SİDİKLİK

Digər lüğətlərdə