SİDİK

is. Böyrəklərin, maddələr mübadiləsi məhsulu kimi ifraz etdiyi və orqanizmdən sidik tənasül üzvləri vasitəsilə çıxan su, maye.

Синонимы

  • SİDİK SİDİK [Kamal] On iki il qabaq evlənməmişdi. Ətəyinə körpə sidiyi dammamışdı (Ə.Vəliyev); BÖVL (köhn.); PƏŞOV (məh )

Этимология

  • SİDİK V.Radlov bu kəlməni sutök kimi açıqlayır. Farslar piş-ab (qabaqda olan su) de­yirlər. Ruslarda моча (yaş, nəm) sözü işlədilir
SİÇOVUL
SİDİKLİK

Значение слова в других словарях