SİDİK

SİDİK [Kamal] On iki il qabaq evlənməmişdi. Ətəyinə körpə sidiyi dammamışdı (Ə.Vəliyev); BÖVL (köhn.); PƏŞOV (məh ).

SİÇAN
SİDİKLİK

Digər lüğətlərdə