SİDR

is. [ ər. ] bot. Ucaboylu, iynəyarpaqlı, həmişəyaşıl ağac.
Şam ağacından fərqli olaraq sidr ağacının iynələri dəstələrlə yerləşir və bozumtul rəngli olur. H.Qədirov.

SİDQ
SİFARİŞ

Digər lüğətlərdə