SİFÓN

[ yun. ]
1. Mayeni yuxarı səviyyədə duran qabdan aşağı səviyyədə duran qaba axıtmaq üçün əyri boru.
2. Qazlı və ya mədən suları üçün bu cür borusu olan qab.
SİFƏTCƏ
SİFONLU

Digər lüğətlərdə