SİFRAQ

is. [ ər. səfra] Öddəki yaşılımtraqsarı maddə; qusma, öyümə.
Günvurmasının əlamətləri: bərk başağrısı, başgicəllənməsi, göz qaralması, dərinin qızarması, ürək bulanması, sifraqdır. Ə.Babayev.

□ Sifraq etmək – qusmaq, öyümək, ürəyi bulanmaq.
SİFONLU
SİFTƏ

Digər lüğətlərdə