SİKL

is. [ yun. ] Dövr, dövrə, silsilə.
SİKKƏSİZ
SİKLÓN

Digər lüğətlərdə