SİLAHDAR

ə. və f. 1) silahlı, yaraqlı; 2) keçmişdə: mənsəb sahiblərinin silahlarını daşıyan və saxlayan xidmətçi.

SİLAH
SİLAHƏNDAZ

Значение слова в других словарях