SİM

SİM I is. [ fars. ] Simli çalğı alətlərinin teli. Yandırdı simləri qəlbinin odu (O.Sarıvəlli).

SİM II is. [ fars. ] Gümüş. Ancaq olmasaydı kasıb kəndlilər; Bunca qudurtmazdı sizi simüzər (S.Vurğun).

SİM III is. [ fars. ] tib. Yaranın simləməsi. Artıq bu zaman qıçı sim eləməyə başlamışdı (M.İbrahimov).

SİLK
SİMA

Значение слова в других словарях