SİNİF

\[alm. Klasse; fr. Classe; ing. Class; lat. classis\] – müəy-yən müştərək əlamətləri olan tək-tək obyektlərin daxil olduğu.
SİMVOLİK
SİNİFLƏNDİRMƏ

Значение слова в других словарях