SİNİF

SİNİF I is. [ ər. ] Təbəqə. Nərdə onu yaşadan dünkü parlaq ehtişam; Onu öldürən kəndi sinifinin yolumu? (M.Müşfiq).

SİNİF II is. [ ər. ] Dərəcə, sıra. Gərək ki, yeddinci sinfə keçmişdim (S.Qədirzadə).

SİN
SİRKƏ

Значение слова в других словарях