Sintetik maye yanacağı

sintez yolu ilə alınaraq daxiliyanma mühəriklərində işlədilən yanacaq növü. Təbi qazlardan və daş kömürün qazlaşdırılmasından alınan karbon 2-oksidlə (CO) hidrogen (H2) qarışığından sintez edilir.
Sintetik kauçuk sənayesi
Sistern