SKRİ́PKA

[ rus. ] Diapazon cəhətcə ən yüksək olan, yayla çalınan dördsimli musiqi aləti.
Daşıdığı adından bəlli olduğu kimi, simli orkestrin tərkibi yalnız simli musiqi alətlərindən (skripka, alt, violonçel və kontrabas) ibarətdir. Ə.Bədəlbəyli.
Sarışın, gödəkboy bir oğlan özü ilə bir skripka gətirmişdi. Ə.Sadıq.

SKLEROZLU
SKRİPKAÇALAN

Digər lüğətlərdə