SLAVYÁNLAR

cəm Avropada yaşayan, dil və mədəniyyətcə bir-birinə yaxın böyük xalqlar qrupu. Slavyanlar üç qola bölünür: şərqi slavyanlar (ruslar, ukraynalılar, beloruslar), qərbi slavyanlar (polyaklar, çexlər, slovaklar, lujiçanlar), cənubi slavyanlar (bolqarlar, serblər, xorvatlar, slovenlər, makedoniyalılar).

Этимология

  • SLAVYANLAR Murad Aci yazır ki, slavyanlarla rusların heç bir etnik əlaqəsi olma­yıb, slavyanlar ruslara tabe olub, vergi ödəyiblər
SLAVYANİ́ZM
SLAVYANLAŞDIRMA

Значение слова в других словарях