SLAYD

is. [ ing. ] Proyeksiya fanarı vasitəsilə göstərilmək üçün şüşə və s. üzərinə salınan şəkil.
SLAVYANŞÜNASLIQ
SLƏNQ

Digər lüğətlərdə