SMETA

is. Nəzərdə tutulan çıxar və gəlirin hesablanması; bir şeyin təxmini hesablanması. Smeta tutmaq.
– Tikintinin layihə və smetası dövlət tərəfindən təsdiq edilmişdir. M.Rzaquluzadə.
[Mirzə Salman:] Yox, qızım, sənin maliyyə işlərində heç bir səriştən yoxdur.
Smeta gərək bank vasitəsilə yerinə yetsin. S.Rəhman.

SLOVÉNLƏR
SMETAN

Значение слова в других словарях