SNÁYPER

[ ing. sniper] Mahir atıcı, sərrast nişançı.
Qeyri-ixtiyari olaraq mən [cavanı] sərhəd boyunda keşikdə və ya cəbhədə snayper səngərində təsəvvür etdim. M.Rzaquluzadə.
[Əsəd:] Bizim içərimizdə yaxşı snayperlər var. S.Vəliyev.

SMETAN
SOBA

Значение слова в других словарях