SOĞANAQ

is. bot.
1. Bəzi bitkilərin gövdələrinin qalınlaşmış, çox vaxt yumrulaşmış hissəsi. Lalə soğanağı. Zanbağın soğanağı.
SOĞAN
SOĞANBOZBAŞI

Значение слова в других словарях