SOFİ́STİKA


1. Sofistlərin nəzəriyyəsi (bax sofist 1-ci mənada).
2. kit. Sofizmlərə əsaslanan mühakimələr, dəlillər, sübutlar; adamı yanılda biləcək sözlər; boş və əsassız sözlər; səfsətə.

Этимология

  • SOFİSTİKA Qədim Yunanıstanda vətəndaşlar arasında münaqişə yarananda işə andlılar məhkəməsində baxılırdı. Münsifləri hər hansı bir tərəfə çəkmək üçün natiqlik i
SOFİ́ST
SOFİZM

Значение слова в других словарях