SOL

SOL I is. Tərəf, sağın əksi. Qoşun yayılıbdı sola, həm sağa; Mənim bu günümdə gələsən, Nəbi! (“Qaçaq Nəbi”).

SOL II is. [ lat. ] mus. Diatonik qammanın beşinci notu.

SOL III is. zool. Enli və yastı dəniz balığı. Dənizin bu sahəsində nədənsə sol növlü balıq daha çox olurdu.

SOL IV f. Rəngi qaçmaq, ağarmaq, bozarmaq. Xasə əridi, üzüldü canın; Soldu gül üzün, qaraldı qanın (M.Ə.Sabir).

SİYASƏT
SONA

Значение слова в других словарях