SOLAXAY

sif.is. Hər işi sol əli ilə görən, sağ əlinə nisbətən sol əli ilə daha yaxşı yazan, işləyən. Solaxay adam. Solaxay tələbə. Tarçı solaxaydır.
SOL
SOLAXAYLIQ

Значение слова в других словарях