SOLDURMA

Soldurmaq”dan f.is.
SOLDIŞ
SOLDURMAQ

Digər lüğətlərdə