SOLDURMAQ

f. Solğun etmək, solğunlaşdırmaq.
Hansı boyalardan vurmuşdu naxış; Soldura bilməmiş onu zaman da. N.Rəfibəyli.
Payız gəlib … meşələri solduranda, körpə Bahar daha da təravətlənmişdi. B.Bayramov.

SOLDURMA
SOLFÉCİO

Digər lüğətlərdə