SOLO

solo1

n 1. solo, solo ifa etmək üçün əsər; 2. solo ifa etmə

solo2

adj solo; ~ composition solo əsəri

SOLITUDE
SOLUBLE

Digər lüğətlərdə