SOLTAN

hökmdar, hakim, şah, dövlət başçısı.
SOKRAT
SOLTANAĞA

Digər lüğətlərdə