SOLTAN

soltan bax padşah, hökmdar

SOLMAQ
SOLTANLIQ

Digər lüğətlərdə