SOLUB-SARALMAQ

f. Solmaq, saralmaq; rəngini, parlaqlığını, təravətini itirmək; bozarmaq.
Burada sınıq budaqlı ağaclar susuz qalıb qurumağa başlamış, bağçalar solubsaralmış( dı)… Ə.Məmmədxanlı.

SOLUB-SARALMA
SOLUXMA

Digər lüğətlərdə