SOMATOLOGİYA

is. [ yun. ] tibb. İnsan bədəninin ölçülərini və tənasübünü öyrənən elm sahəsi.
SOLYARKA
SOMBRÉRO

Digər lüğətlərdə